Dávka také pro tatínky


Je známé, že matkám na mateřské dovolené je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, pokud byly účastny na nemocenském pojištění alespoň 270 dní. Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí od 8.-6. týdne před plánovaným dnem porodu. Po narození dítěte se poskytuje zbytek peněžité pomoci.
Rodiče navíc mohou čerpat rodičovský příspěvek, který mohou čerpat do 4 let věku dítěte, pokud řádně, celodenně a osobně pečují o nejmladší dítě v rodině. Celkově má rodič možnost vyčerpat částku 220 tisíc Kč. Pokud je nejmladším dítětem 2 a více dětí narozených současně, může rodič vyčerpat celkovou částku až330 tisíc Kč.
novorozeně a rodiče

Nyní ale existuje i dávka pro otce, kteří chtějí matkám pomoci s péčí o dítě. Tatínkové musí být účastni na nemocenském pojištění. Tato dávka se ale neposkytuje pouze při narození dítěte, poskytuje se také při převzetí dítěte do péče. Dávka otcovské poporodní péče se poskytuje pouze jednou, a to i tehdy, když pojištěnec musí pečovat o více dětí narozených současně nebo současně převzatých do péče.
Dávku otcovské můžete pobírat pouze 7 kalendářních dní. Můžete ji využít kdykoliv během 6 měsíců od porodu dítěte nebo převzetí dítěte do péče. Nemůžete ji však čerpat přerušovaně, čerpání dávky musí být soustavné. Pokud chcete s dítětem jako otce zůstat déle doma, využijte rodičovskou dovolenou, na kterou má však nárok pouze jeden z rodičů.
Žádost o otcovskou podejte u svého zaměstnavatele. Pokud vykonáváte samostatně výdělečnou činnost, žádejte o dávku otcovské poporodní péče u Okresní správy sociálního zabezpečení. Samozřejmě musíte žádat u Okresní správy sociálního zabezpečení, u které jste registrováni.
malinké miminko
Výše otcovské činí 70 % redukovaného vyměřovacího základu za kalendářní den.
Za prvních pár týdnů fungování této dávky o ni zažádalo poměrně málo otců. Jelikož byla dávka zavedena teprve nedávno, dá se očekávat, že se počet tatínků čerpajících otcovskou zvýší.
Pokud nad čerpáním této dávky přemýšlíte, rozhodně nebudete přemýšlet dlouho. Pokud chcete Vaší drahé polovičce s péčí o potomka pomoci, je tato dávka opravdu vhodná. Zažádat o ni by neměl být žádný problém.


Foto: Pixabay

0 Shares:
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You May Also Like