Pojištění domácnosti- na co se vztahuje


Zvažujete nad pojištěním své domácnosti, ale nikde jste nenašli seznam věcí, na které se vztahuje? Je to velmi jednoduché. Pojištění domácnosti se vztahuje na všechny věci, které tvoří zařízení domácnosti anebo slouží v domácnosti k uspokojení Vašich denních potřeb. Je jedno zda se tato domácnost nachází v bytě nebo domě. Pojištěná věc se musí fyzicky nacházet v domácnosti. Pokud tedy věc vyhodíte nebo ji přesunete mimo domov, toto pojištění zaniká. Součástí tohoto pojištění může být i pojištění Vašich domácích mazlíčků.  U exotických zvířat pojišťovny doporučují se informovat, zda je možné je pojistit. Posledním bodem, který lze do pojištění zahrnout je pojištění odpovědnosti za členy domácnosti. Jedná se, například když vytopíte sousedy, Vaše dítě rozbije sousedovi okno a jiné.  Pojištění domácnosti Vám může zachránit v mnohých případech od velkých ztrát.
 ochrana rodiny

Co do pojištění domácnosti nepatří

 
·         Věci, které Vám slouží k výdělečné činnosti jako je například počítač, notebook, tablet, tiskárna –  pokud to podnikatel zahrnul do obchodního majetku
·         Motorová vozidla a podobná vozidla s vlastním pohonem včetně přívěsů
·         Letadla, rogala a další zařízení používána k létání
·         Lodě
·         Věci patřící podnájemníkovi pokud svůj byt nebo dům pronajímáte.
·         Věci, na které se vztahuje jiné pojištění
 pojištění domu

Cena pojištění a plnění pojištění

 
Pokud už se bohužel Vaši domácnosti nebo věcí v ní něco stane, bude Vám pojišťovnou vyplaceno pojistné plnění a to do výše pojistné částky, na kterou byla sepsána pojistná smlouva. Pojistnou částku tedy částku, na kterou je Vaše domácnost pojištěna lze vypočítat třemi způsoby. A to na základě součtu hodnot jednotlivých věcí. Dále dle velikosti plochy bytu nebo domu násobené koeficientem pro úroveň vybavení a v poslední řadě podle podrobného dotazníku týkající se zařízení a vybavení.  Pojištění domácnosti zaručuje vysoké planění, což znamená, že pojišťovna Vám pojistné vyplatí v nových cenách tak abyste si mohli danou věc znova koupit. Každá pojišťovna má svou vnitropodnikovou metodiku jak vypočítat pojistné. Pojistné ovlivňuje několik faktorů jako například celková cena domácnosti a její vybavení, lokalita, výměra obytné plochy, spoluúčast pojištěnce, zabezpečení domácnosti.


Foto: Pixabay

0 Shares:
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You May Also Like