Pojištění na nemocenskouUrčitě už jste někdy slyšeli o pojištění na nemocenskou. Tenhle typ pojištění má rozhodně mnoho výhod, ale také nevýhod. Pojištění pracovní neschopnosti funguje velmi jednoduše. Po jeho sjednání platíte pravidelně pojistné, a pokud vás potká nějaká nemoc, pak vám pojišťovna vyplatí sjednanou částku po celou dobu vaší nemoci.

peníze na zdraví

Samozřejmě ji může uzavřít jen ten, kdo není v pracovní neschopnosti a má trvalé příjmy. Umožnění sjednání bývá od 15. nebo i 90. dne neschopnosti.

Standardně pojišťovny vyplácí až po ukončení pracovní neschopnosti, ale u některých pojišťoven je v podmínkách uvedeno, že máte nárok na zálohu po jednom nebo dvou měsících neschopnosti.
šikanovaná žena

Nikdy nesmíte ale zapomenout pracovní neschopnost nahlásit, jelikož by vám mohla pojišťovna plnění zamítnout. Je požadováno, aby pracovní neschopnost byla nahlášena do 3 až 7 dnů od vzniku nároku na pojistné plnění. Některé pojišťovny požadují nahlášení až do konce karenční doby.

Vyplácení nemocenských dávek je maximálně po dobu 380 kalendářních dnů. Je výjimečných případech, lze dobu prodloužit a to až od 350 dní.

Právě v roce 2018 nastane velké množství změn v oblasti nemocenského pojištění. Mnohé z nich již byly uvedeny v platnost a některé prozatím ještě nikoli. Přijdou ale v průběhu tohoto roku.

Už od ledna se zvýšila sazba nemocenské dávky. Možná vás překvapí, že od 31. dne (kalendářního) pracovní neschopnosti, bude nemocenská 66%, což je o 6% více než do teď. Od 61 dne pracovní neschopnosti to bude dokonce 72%. Z toho tedy vyplývá, že pokud bude člověk na dočasné pracovní neschopnosti déle jak měsíc, bude mu vyplácena vyšší nemocenská.

Je ale důležité dát si pozor na konec pojištění. Během doby, kdy je pojištění sjednáno mohou nastat okolnosti, za kterých vám pojištění neschopnosti končí. Mezi tyto události můžeme zařadit přiznání invalidního důchodu či mateřskou dovolenou. Je ale pouze na vás, jak tyto změny pojišťovně nahlásíte.

You May Also Like