Architektura do roku 1600

Stavby jsou nejviditelnějším a často také nejtrvanlivějším výtvorem člověka. Jsou největší z lidských artefaktů a vypovídají mnohé o civilizaci, která je zrodila. Architektura, stejně jako každé jiné umění, podléhá vkusu. Sloh, v němž je určitá budova postavena, může být dán výtvarným názorem určitého architekta anebo vycházet ze stavebních postupů příznačných pro určité období a kulturu.
katedrála v chartres
Chrám svornosti Parthenon – Řecko: postaven v letech 447 – 438 př. n. l.
Klasická řecká architektura (asi 600 až 300 let př. n. l.) Řekové usilovali ve svých velkých veřejných budovách o zpodobnění ideálu krásy. Původně stavěli ze dřeva, později používali kámen. Koncem 5. století stavěli z mramoru a chrámy zlatili nebo je zdobili malbami v jasně červené a modré.
koloseum řím
Koloseum – Řím, Itálie: první samostatně stojící amfiteátr, kolem roku 80 n. l. – stavitelé neznámí
Římská architektura (asi 200 př. n. l. až 400 n. l.) Římští stavitelé převzali mnohé postupy od jiných kultur – kupole od Peršanů, oblouky od Etrusků a některé prvky od Řeků. Sami vytvořili nové typy staveb: amfiteátry, baziliky, akvadukty. Vynalezli beton, s jehož pomocí stavěli rozměrné kupole a klenby. Architektura se spíše než uměním začala stávat technickým stavitelským odvětvím.

San Vitale – Ravenna,Itálie: byzantský chrám z 6. století
Románský sloh (1000 – 1100). Zdivo i sloupy musely být mohutné, aby udržely střechu, spočívající na valené, později na žebrové křížové klenbě. Románské kostely byly bohatě zdobeny výtvory řezbářů a sochařů.

Katedrála v Chartres – Francie: postavena asi v letech 1194 – 1260
Gotický sloh (1150 – 1500). Charakteristickým prvkem gotiky byl lomený oblouk, který umožňoval vyšší střechy a rozměrnější vertikální okna. Opěrný systém pilířů s fiálami, do nichž jsou zakotveny opěrné oblouky, převáděl tíhu klenby do země.
řecko akropolis
Dóm Santa Maria del Fiore – Florencie, Itálie: Její kupole je dílem Brunelleschiho, kolem roku 1420
Renesanční architektura (1400 – 1600). Italští stavitelé se nechali inspirovat četnými zříceninami římských staveb po celé zemi a vytvořili nový sloh, založený na obnovení zásad řeckého a římského stavitelství.
 
 

0 Shares:
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You May Also Like