Téměř čtyři století gotiky

Od druhé poloviny 12. století až k počátku století 16., kralovala mezi slohy gotika.
Termín gotika se vztahuje ke Gótům a ve Francii byla nazývána „style ogival“ tedy slohem lomeným, který vznikl postupným vývojem ze slohu románského.
Ve vzniklém stylu je do jisté míry obsažena filozofie směřována k Bohu, která je po formální stránce vyjadřována vertikalismem.

gotika
 
Architektura

V období gotiky vznikaly mohutné stavby – především katedrály.
Architektura se vyznačovala zejména vertikalismem samotných staveb i jejich částí. Budovaly se vysoké zúžené stavby, které měly přiblížit věřící lidstvo k Bohu.
Význačným prvkem byl lomený oblouk, který lze vidět v oknech, portálech a všech zdobných částech stavby a symbolizoval sepjaté ruce v modlitbě.
Vnitřní opěrný systém staveb se skládal z klenebních žeber svedených do přípor předsazených před pilíři. Vnější opěrný systém byl používaný hlavně jako pomocný prvek podpírající z vnější strany pilíře. Mezi nejrozšířenější zdobné prvky patří drobné věžičky fiály, chrliče, které chrlily vodu stékající ze střech a rozety, tedy kruhová zdobená okna.

Typickou církevní stavbou byla katedrála. První gotické katedrály vznikaly ve Francii – Notre Dame v Paříži, v Remeši nebo v Chartres. Mívaly v přepočtu tři až sedm tzv. lodí, presbytář s oltářem, kolem oltáře ochoz, nad nímž byl umístěn chór – místo pro zpěváky a okolo ochozu kaple uspořádané do tvaru věnce.
Nejvýznamnější katedrálou u nás je katedrála sv. Víta na Pražském hradě, o níž jedna z pověstí vypráví, že když v roce 1378 umíral císař a český král Karel IV., umíráček z věže katedrály začal zvonit sám od sebe a k němu se postupně připojily také všechny další české zvony. Král je slyšel a před smrtí zvolal: „Hle, dítky mé, již mne volá Pán Bůh, budiž s vámi na věky!“

Další legenda vypráví o věštci, který pravil králi Václavu IV., že zemře „před věží svatovítskou“. Král Václav dostal strach a věži se dále vyhýbal. Později však dostal nápad, že by mohl věštbu obejít tím, že věž zbourá. Nařídil to, odjel na své sídlo na Novém hradě u Kunratic a tam byl náhle zastižen mrtvicí. Když umíral, pochopil pravý výklad věštby, tedy že zemře „před věží“, dříve než ona věž samotná.
Gotická architektura ovšem nebyla spjatá pouze s náboženstvím.
Co se týče světské architektury, stavělo se množství kamenných mostů a měšťanských domů, jenž byly označovány symboly kvůli lepší orientaci, tzv. domovním znamením.

architektura

Stavěly se také radnice, kde byly zasedací síně, věznice, mučírny a kaple. Před radnicemi bývaly dřevěné či kamenné pranýře k připoutání provinilců.
Významnými stavbami gotiky byly v neposlední řadě  kamenné tvrze a hrady s útočnou věží, palácem, kaplí a opevněním. Nejvýznamnějšími gotickými hrady u nás jsou Svojanov, Zvíkov, Buchlov a Jindřichův Hradec.
 
Sochařství
Také v sochařství převládala vertikalita. V celé postavě včetně drapérie.
Sochy nestály volně v prostoru, ale byly přilehlé k architektuře.
Postupem času se sochy dostávaly také na oltáře i zdi a vrcholným projevem bylo zpodobení Panny Marie. Byla zobrazována buďto jako madona s malým Ježíškem nebo jako pieta, jinými slovy truchlící matka s mrtvým Kristovým tělem sejmutým z kříže.

Dalším typickým námětem byl Kristus na kříži a apoštolové se svými atributy.
Materiálem používaným v gotice byl kámen a lipové dřevo.

0 Shares:
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You May Also Like